Saints: 1 saint
Saint Eudokia of Heliopolis (a.k.a. Eudocia)   ?-107