Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Eudokia of Heliopolis   ?-107