Namesakes

Eugraphus of Alexandria   (a.k.a. Eugraphios)   (m)   ?-4xx  
Saints