Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Eugraphus of Alexandria (a.k.a. Eugraphios)   ?-4xx