Namesakes

Euphrasius of Illiturgis   (m)   ?-0xx  
Saints