Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Euphrasius of Illiturgis   ?-0xx