Namesakes

Notable Musicians: 1 singer
Evridiki Theokleous   1968-   Pop, techno, rock