Saints: 1 saint
Saint Hermolaus of Nicomedia (a.k.a. Hermolaos)   ?-c. 305