Meaning & History

Southern Indian form of Kartik.

Related Names

Feminine FormsKarthika(Tamil) Karthika(Malayalam)
Other Languages & CulturesKartik(Hindi) Kartikeya, Karthikeyan(Hinduism) Kartik(Marathi)

Categories

Entry updated April 5, 2022