Mahershalalhashbaz

Namesakes

Biblical Characters: 1 character
Maher-Shalal-Hash-Baz   (m)   Isa. 8:1  
Notable Actors and Actresses: 1 actor
Mahershala Ali (a.k.a. Mahershalalhashbaz)   1974-  
Oscar Award Winners: 1 actor
(actor) Mahershala Ali (a.k.a. Mahershalalhashbaz)   2016; 2018   Moonlight; Green Book