Notable Actors and Entertainers: 1 actor
Masahiko Tsugawa   1940-2018  
Notable Athletes: 1 martial arts, 1 soccer
(martial arts) Kimura Masahiko   1917-1993  
(soccer) Masahiko Inoha   1985-  
Olympic Medalists: 1 silver
(silver) Masahiko Mori   1996   baseball