Namesakes

Biblical Characters: 2 characters
Mash (a.k.a. Meshech)   Gen. 10:23  
Meshech   Gen. 10:2