Gender Masculine
Usage Romanian
Pronounced Pron. see-mee-ON  [key·IPA]

Meaning & History

Romanian form of Simeon.

Related Names

Other Languages & CulturesXimun(Basque) Siamion(Belarusian) Shimei, Simeon, Simon(Biblical) Simon, Symeon(Biblical Greek) Shim'i, Shimon(Biblical Hebrew) Simon, Symeon(Biblical Latin) Simeon(Bulgarian) Šimun(Croatian) Šimon(Czech) Simon(Danish) Siemen, Simon(Dutch) Simon(English) Siim(Estonian) Simo(Finnish) Simon(French) Siemen(Frisian) Simon(Georgian) Simon(German) Shimon(Hebrew) Simon(Hungarian) Simone(Italian) Simonas(Lithuanian) Simon(Macedonian) Ximeno(Medieval Spanish) Simon(Norwegian) Szymon(Polish) Simão(Portuguese) Semen, Semion, Semyon(Russian) Simeon, Simo(Serbian) Šimon(Slovak) Simon(Slovene) Simón(Spanish) Simon(Swedish) Semen, Symon(Ukrainian) Shimmel(Yiddish)
Entry updated May 29, 2020