Namesakes

Greek Prime Ministers: 2 prime ministers
Sotirios Sotiropoulos   1893  
Sotirios Krokidas   1922  
Olympic Medalists: 1 bronze
(bronze) Sotirios Versis   1896   discus throw