Meaning
Usage
Pronunciation
Famous
Impression
Other
2
One of my friends is named this. He's a Polish immigrant. I always have trouble pronouncing it, but I think it's a cool name.
Acajou  11/26/2016
2
* Simon Ammann – skoczek narciarski
* Szymon Anski (1863-1920) – pisarz żydowski
* Szymon Aszkenazy (1866-1935) – polski historyk
* Szymon Czechowicz (1689-1775) – polski malarz
* Szymon Gawłowicki (XVII wiek) – polski poeta, duchowny
* Szymon bar Giora (I w.) – przywódca żydowski
* Szymon Giżyński (ur. 1956) – polski działacz polityczny
* Szymon Hołownia (ur. 1976) – polski dziennikarz
* Szymon Jabczyński (1781-1837) – polski duchowny katolicki
* Szymon Jędrzejczak (1986-2005) – polski pływak
* Szymon Kobyliński (1927-2002) – polski grafik I dziennikarz
* Szymon Bar-Kochba – przywódca żydowskiego powstania przeciwko Rzymianom 132-135
* Szymon Konarski (1808-1839) – polski wojskowy I działacz niepodległościowy
* Szymon Kossakowski (1741-1794) – hetman wielki litewski, konfederat barski, targowiczanin
* Szymon Kossobudzki (1869-1934) – polski lekarz, publicysta I działacz społeczny
* Szymon Laks (1901-1983) – polski kompozytor
* Szymon Lingwen - (1355-1431), książę mścisławski I nowogrodzki
* Szymon Majewski (ur. 1967) – polski prezenter radiowy I telewizyjny
* Szymon Niemiec (ur. 1977) – polski działacz homoseksualny
* Szymon Okolski (1580-1653) – polski duchowny, historyk, heraldyk
* Szymon Pawłowski (ur. 1978) – polski ekonomista I działacz polityczny
* Szymon Peres (ur. 1923) – polityk izraelski, noblista w dziedzinie pokoju
* Szymon Rudnicki (1552-1621) – biskup warmiński
* Szymon Szymonowic (1558-1629) – polski poeta okresu Renesansu
* Szymon Tatar (1828-1913) – polski przewodnik tatrzański
* Szymon Tenenbaum (1892-1941) – polski biolog narodowości żydowskiej
* Szymon Wiesenthal (1908-2005) – działacz I pisarz żydowski
* Szymon Winawer (1838-1919) – polski szachista
* Szymon Wydra (ur. 1976) – polski wokalista
* Szymon Zimorowic (1608-1629) – polski poeta
* Szymon Ziółkowski (ur. 1976) – polski lekkoatleta, młociarz
ibykos  5/13/2007

Comments are left by users of this website. They are not checked for accuracy.

Add a Comment