Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Theodotus of Cyzicus (a.k.a. Theodotos)   ?-c. 290