Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Thorfinn of Hamar   ?-1285