Islamic Caliphs: 2 caliphs
Caliph Osman II (a.k.a. Usman)   1618-1622   Ottoman  
Caliph Osman III (a.k.a. Usman)   1754-1757   Ottoman  
Other Leaders: 1 president
President Shehu Shagari (a.k.a. Usman)   1979-1983   Nigeria  
Ottoman Sultans: 2 sultans, 1 bey
Bey Osman I (a.k.a. Usman)   1281-1326  
Sultan Osman II (a.k.a. Usman)   1618-1622  
Sultan Osman III (a.k.a. Usman)   1754-1757