Meaning/History
Usage
Pronunciation
Famous Bearer
Personal Impression
Other
1
Vendula is a fictional character from the movies "Jak básníci přicházejí o iluze" (1984), "Jak básníkům chutná život" (1987) and "Jak básnící neztrácejí naději" (2004). She is played by Eva Jeníčková (Ava Jansen).
Emilie007  11/16/2008
1
Pronounced "vehn-doo-lah".
Emilie007  9/5/2008
1
Vendula is 26th place in Czechia Top 100. There were born 449 little girls.
Website: http://www.mvcr.cz/sprava/informat/cetnost/2007/deti/cet_jmz2006.csv
Maggie_Simpson  11/5/2007

Comments are left by users of this website. They are not checked for accuracy.

Add a Comment