Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Verdiana   1182-1242