Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Verissimus   ?-302