Notable Actors and Entertainers: 1 actor
Yuliya Aug   1970-  
Olympic Medalists: 7 bronze, 4 gold, 1 gold/bronze/silver, 1 gold/silver, 1 silver
(bronze) Yuliya Bogdanova   1980   swimming - 200 m breaststroke  
(bronze) Yuliya Sotnikova   2000   4x400 m relay  
(gold) Yuliya Vasilyeva   2000   synchronized swimming - team  
(bronze) Yuliya Petrova   2000   water polo  
(gold) Yulia Nestsiarenka (a.k.a. Yuliya)   2004   100 m  
(silver) Yuliya Tabakova   2004   4x100 m relay  
(gold/bronze/silver) Yuliya Pakhalina   2000; 2004; 2008   diving - springboard; diving - synchronized springboard  
(gold) Yuliya Chermoshanskaya   2008   4x100 m relay  
(gold/silver) Yuliya Gushchina   2008; 2012   4x100 m relay; 4x400 m relay  
(bronze) Yuliya Ratkeviç   2012   wrestling  
(gold) Yuliya Zaripova   2012   3000 m steeplechase  
(bronze) Yuliya Kalina   2012   weightlifting  
(bronze) Yuliya Yefimova   2012   swimming  
(bronze) Yuliya Skokova   2014   speed skating  
Other Leaders: 1 prime minister
Prime Minister Yuliya Tymoshenko   2005; 2007-2010   Ukraine