Beata Szydło

Revisions
Given Name(s): Beata, Maria
Surname(s): Szydło, Kusińska
Gender: Female
Birth Date: 1963 April 15
Birth Place: Oświęcim, Poland
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Beata_Szyd%C5%82o

Categories

Type: prime minister
Years: 2015-2017

Also Known As

Beata Maria Kusińska