View Poll

Sarah Kate vs Sarah Jane
53%
47%
  36 votes