View Poll

Pokémon Names (For Girls)
29%
46%
4%
4%
4%
42%
4%
8%
13%
58%
13%
21%
8%
4%
13%
4%
21%
8%
    24 votes