View Poll

Pokémon Names (For Boys)
5%
24%
24%
5%
33%
24%
5%
14%
33%
19%
24%
24%
29%
10%
29%
14%
62%
5%
48%
    21 votes