Namesakes for Chiara

Notable Actors and Actresses: 1 actress
      Chiara Zanni   1978-  
Saints: 4 blessed, 2 saints
      Saint Clare of Assisi (a.k.a. Chiara)   1194-1253  
      Saint Chiara of Montefalco   1268-1308  
      Blessed Chiara of Rimini   1282-1346  
      Blessed Chiara Gambacorta of Pisa   1362-1419  
      Blessed Chiara Bosatta of Pianello   1858-1887  
      Blessed Chiara Badano   1971-1990