Names Related to Elpidius

Names that are related to ELPIDIUS:
ELPIDIO   m   Italian, Spanish, Portuguese
ELPIDIOS   m   Late Greek
ELPIDIUS   m   Late Greek (Latinized)