Mikolaj
NamePopularityName Days
Name days for Mikołaj
 Poland: February 14
 Poland: March 21
 Poland: May 9
 Poland: May 19
 Poland: June 2
 Poland: July 9
 Poland: September 10
 Poland: October 13
 Poland: November 13
 Poland: December 6

Learn about name days.