There was no name definition found for Mikolaj.

See:

MIKOŁAJ   m   Polish