Related Name Tree for Nikita

Names that are related to NIKITA, in the family of NIKETAS:

NIKETAS   m
Ancient Greek
MIKITA   m
Belarusian
NIKITA   m
Macedonian
NIKITA   m
Russian
Russian
(short form)
NIKITA   m
Belarusian
NIKITA   m
Ukrainian
MYKYTA   m
Ukrainian