ImSorryIfILoveYou96's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 119 names on ImSorryIfILoveYou96's personal name list.
Name M/F Comment Rating
ADELAIDE   f   
ALBERT   m   
ALEXANDER   m   
ALEXANDRA   f   
ALYSSA   f   
AMBER   f   
ANNA   f   
ANYA   f   
ARCHER   m   
ARIANNA   f   
ARTHUR   m   
ASHER   m   
ATTICUS   m   
BARTHOLOMEW   m   
BECKETT   m   
BELLA   f   
BRIANNA   f   
BROOKE   f   
BRYONY   f   
CADE   m   
CALEB   m   
CAMDEN   m   
CAROLINE   f   
CARSON   m   
CARTER   m   
CASSIDY   m   
CLARA   f   
CLARK   m   
COOPER   m   
DAMIAN   m   
DEVON   m   
DREW   m   
EDITH   f   
EDMUND   m   
ELEANOR   f   
ELENA   f   
ELIJAH   m   
ELSA   f   
EMBER   f   
ERIK   m   
ERIKA   f   
ERIN   f   
EUGENE   m   
EVAN   m   
FINN (1)   m   
FREYA   f   
GEORGE   m  Middle name 
GEORGINA   f   
HARRISON   m   
HENRIETTA   f   
HENRY   m  Family middle name 
HERBERT   m  Family middle name 
ISAAC   m   
ISIS   f   
JACOBY   m   
JAMES   m  Family middle name 
JASMINE   f   
JENSON   m   
JEREMY   m   
JUNO   f   
KADE   m   
KATE   f   
KIARA   f   
KIMBERLY   f   
KIMIKO   f   
LANA   f   
LANI   f   
LARA (1)   f   
LEDA   f   
LENA   f   
LEWIS   m   
LILA (2)   f   
LILLIAN   f   
LILO   f   
LINA (2)   f   
LISA   f   
LUCIA   f   
LUNA   f   
LYDA   f   
LYLA   f   
LYRA   f   
MARGOT   f   
MARSHALL   m   
MARY   f   
MATILDA   f   
MATTHIAS   m   
MAXFIELD   m   
MEG   f   
NAOMI (1)   f   
NATASHA   f   
NICOLA (2)   f  Family middle name 
NINA (1)   f   
OCTAVIA   f   
PEYTON   f   
PHOENIX   m   
QUINN   m   
RAMONA   f   
REBEKAH   f   
REUBEN   m   
RITA   f   
ROBERTA   f   
ROMAN   m   
ROSE   f   
RUBY   f   
RUDOLPH   m   
SAFFRON   f   
SAPPHIRE   f   
SEBASTIAN   m   
SIDNEY   m   
SKYE   f   
SULLIVAN   m   
SUMMER   f   
SYDNEY   m   
TENNYSON   m   
THEO   m   
TOBIAS   m   
VIVIENNE   f   
WILLOW   f   
WINTER   f