Namesakes

Olympic Medalists: 3 gold, 1 silver
(gold) Anastasiya Yermakova   2004; 2008   synchronized swimming - team; synchronized swimming - duet  
(silver) Anastasiya Kapachinskaya   2008; 2012   4x400 m relay  
(gold) Anastasiya Kozhenkova   2012   rowing  
(gold) Anastasiya Kuzmina   2010; 2014   biathlon