Fictional Characters from Song Titles: 1 character
(character) Maya   2014   Maya The Psychic  
Fictional Characters from Television: 3 characters
Maya Gallo   1997   Just Shoot Me!  
Maya Fisher   2001   Six Feet Under  
Maya Herrera   2006   Heroes  
Notable Actors and Entertainers: 3 actors, 1 dancer, 1 presenter
Maya Plisetskaya   1925-2015  
Maya Rudolph   1972-  
Maya Maron   1980-  
Maya Jama   1994-  
Maya Hawke   1998-  
Notable Athletes: 1 basketball, 1 swimming
(basketball) Maya Moore   1989-  
(swimming) Maya DiRado   1993-  
Notable Musicians: 1 singer
Maya "M.I.A." Arulpragasam   1975-  
Notable Writers: 1 poet
Maya Angelou   1928-2014  
Olympic Medalists: 1 bronze, 1 bronze/silver, 1 gold, 1 gold/bronze/silver
(bronze/silver) Maya Usova   1992; 1994   figure skating  
(bronze) Maya Lawrence   2012   fencing  
(gold) Maya Moore   2012   basketball  
(gold/bronze/silver) Maya DiRado   2016   swimming