Notable Writers: 1 author
Sabahattin Ali   1907-1948