Namesakes

Notable Athletes: 1 ice hockey, 1 soccer, 1 track
(ice hockey) Vyacheslav Starshinov   1940-  
(track) Vyacheslav Voronin   1974-  
(soccer) Vyacheslav Shevchuk   1979-  
Olympic Medalists: 1 bronze, 1 bronze/silver, 1 gold, 1 silver, 1 silver/gold/bronze
(bronze/silver) Vyacheslav Kurennoy   1956; 1960   water polo  
(silver) Vyacheslav Khrynin   1964   basketball  
(silver/gold/bronze) Vyacheslav Vedenin   1968; 1972   cross-country skiing  
(gold) Vyacheslav Ivanenko   1988   50 km walk  
(bronze) Vyacheslav Lykho   1992   shot put  
Other Leaders: 1 prime minister
Prime Minister Vyacheslav Kebich   1991-1994   Belarus