Namesakes

Notable Athletes: 1 skating, 1 tennis
(tennis) Yulia Putintseva   1995-  
(skating) Yulia Lipnitskaya   1998-  
Olympic Medalists: 2 gold, 1 silver
(gold) Yulia Nestsiarenka   2004   100 m  
(silver) Yulia Koltunova   2004   diving - synchronized platform  
(gold) Yulia Lipnitskaya   2014   figure skating  
Other Leaders: 1 prime minister
Prime Minister Yuliya Tymoshenko (a.k.a. Yulia)   2005; 2007-2010   Ukraine