Gender Feminine
Usage Russian
Scripts Юлианна(Russian)

Meaning & History

Russian form of Juliana.

Related Names

Masculine FormYulian
Other Languages & CulturesIuliana, Juliana(Ancient Roman) Ulyana(Belarusian) Yuliana(Bulgarian) Julijana(Croatian) Juliana(Dutch) Gillian, Gill, Jill, Jillian, Jillie, Jilly, Juliana, Julianna, Julianne, Leanna, Liana(English) Juliane, Julienne(French) Xiana(Galician) Juliana, Juliane, Liane(German) Julianna(Hungarian) Yuliana(Indonesian) Giuliana, Liana(Italian) Juliāna, Liāna(Latvian) Julijana(Macedonian) Julianna(Polish) Juliana, Liana(Portuguese) Iuliana, Liana(Romanian) Julijana(Serbian) Juliana(Slovak) Julijana(Slovene) Juliana(Spanish) Uliana, Ulyana(Ukrainian)

Categories

Entry updated December 8, 2017