Given Name FABIANO

GENDER: Masculine
PRONOUNCED: fa-BYA-no (Italian)  [details]

Meaning & History

Italian and Portuguese form of Fabianus (see FABIAN).
FEMININE FORMS: Fabiana (Italian), Fabiana (Portuguese)
OTHER LANGUAGES/CULTURES: Fabianus (Ancient Roman), Fabijan (Croatian), Fabian (Dutch), Fabian (English), Fabien (French), Fabian (German), Fábián, Fabó (Hungarian), Fabian (Polish), Fabijan (Slovene), Fabián (Spanish)
Entry updated July 2, 2017