66%Rating
add to your listSave
GenderFeminine
PronouncedPron.SAHN-nə Dutch
[key]

Meaning & History

Dutch and Danish short form of SUSANNA.
VariantSusann Danish
Other Languages & CulturesSawsan Arabic Susanna, Susannah Biblical Sousanna Biblical Greek Shoshannah Biblical Hebrew Susanna Biblical Latin Susanna Catalan Suzana Croatian Zuzana, Zuzanka, Zuzka Czech Susan, Susanna, Suzanne, Sue, Sukie, Susie, Suz, Suzan, Suzanna, Suzi, Suzie, Suzy, Zanna English Susanna, Sanna, Sanni Finnish Suzanne, Suzette French Susanne, Susann, Suse, Susi German Shoshana, Shoshannah Hebrew Zsuzsanna, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuzsi Hungarian Susanna Italian Zane, Zuzanna Latvian Suzana Macedonian Huhana Maori Susanne, Susann Norwegian Zuzanna, Zula, Zuza, Zuzia Polish Susana Portuguese Suzana Portuguese (Brazilian) Susanna, Syuzanna Russian Suzana Serbian Zuzana, Zuza, Zuzanka, Zuzka Slovak Suzana Slovene Susana, Susanita Spanish Susanna, Susanne, Sanna, Susann Swedish
User SubmissionSånne

Categories

flowers, nature, plants
Entry updated October 11, 2012   Contribute