Given Name YULIANA

GENDER: Feminine
OTHER SCRIPTS: Юлиана (Russian, Bulgarian)
PRONOUNCED: yoo-lyi-A-nə (Russian)  [details]

Meaning & History

Russian, Bulgarian and Indonesian form of JULIANA.
VARIANTS: Uliana, Ulyana, Yulianna (Russian)
MASCULINE FORMS: Yulian (Russian), Yulian (Bulgarian)
OTHER LANGUAGES/CULTURES: Iuliana, Juliana (Ancient Roman), Julijana (Croatian), Juliana (Dutch), Gillian, Juliana, Julianna, Julianne, Gill, Jill, Jillian, Jillie, Jilly, Leanna, Liana (English), Juliane, Julienne (French), Xiana (Galician), Juliana, Juliane, Liane (German), Julianna (Hungarian), Giuliana, Liana (Italian), Julijana (Macedonian), Julianna (Polish), Juliana, Liana (Portuguese), Iuliana, Liana (Romanian), Julijana (Serbian), Julijana (Slovene), Juliana (Spanish)

Categories

currently out of the US top 1000, The Crowns Game characters
Entry updated December 8, 2017