Namesakes

Notable Actors and Actresses: 2 actresses, 1 model
Gia Carangi   1960-1986  
Gia Carides   1964-  
Peta Wilson (a.k.a. Gia)   1970-  
Other Leaders: 1 prime minister
Prime Minister Giorgi Arsenishvili (a.k.a. Gia)   2000-2001   Georgia  
Title Characters: 1 film
(film) Gia   1998   Gia