sambchop's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 144 names on sambchop's personal name list "Favourites (f)".
Name M/F Comment Rating
ADELAIDE  f  nn Ada 
ALICE  f   
ALIX  f   
AMY  f   
ANGELICA  f   
ANNABELLE  f   
ANNELIESE  f   
ARIADNE  f   
AURELIA  f   
BÉATRICE  f   
BEATRICE  f  nn Triss 
BERNADETTE  f   
BRONWEN  f   
CAMILLE  f   
CAROLINE  f   
CATHERINE  f  nn Kitty 
CECILIA  f   
CECILY  f   
CELIA  f   
CHARITY  f   
CHARLOTTE  f   
CHRISTINE  f   
CLAIRE  f   
CLARA  f   
CLARICE  f   
CLARISSA  f   
CLARISSE  f   
CLÉMENCE  f   
CLEMENCE  f   
CLEMENTINE  f   
CLOVER  f   
CORALIE  f   
DAPHNE  f   
DELILAH  f   
DOROTHEA  f  nn Dottie 
DULCIE  f   
EDITH  f   
ELEANOR  f   
ÉLOÏSE  f   
ELOISE  f   
EMMA  f   
EMMANUELLE  f   
EMMELINE  f   
ESTELLA  f   
EVA  f   
EVE  f   
FELICITY  f   
FLORENCE  f   
FRANCES  f   
FRANCESCA  f   
FRANZISKA  f   
GENEVA  f   
GENEVIÈVE  f   
GENEVIEVE  f  nn Evie 
GEORGINA  f   
GISELLE  f   
HAZEL  f   
HELENA  f   
HÉLOÏSE  f   
HENRIETTA  f  nn Hattie 
HENRIETTE  f   
HERMIONE  f   
IMOGEN  f   
INÈS  f   
INGRID  f   
IRENE  f   
IRIS  f   
ISABELLA  f   
JANE  f   
JEMIMA  f   
JILLIAN  f   
JOANNA  f   
JOHANNA  f   
JOSEPHINE  f   
JULIA  f   
JULIANA  f   
JULIETTE  f   
KENDRA  f   
KIMBERLY  f   
LAETITIA  f   
LAURA  f   
LAVENDER  f   
LÉONIE  f   
LEONIE  f   
LETITIA  f  nn Lettie 
LILIANA  f   
LILLIAN  f   
LORELEI  f   
LOUISA  f   
LOUISE  f   
LUNA  f   
LYDIA  f   
MABEL  f   
MADELEINE  f   
MAËLLE  f   
MARCIA  f   
MARGARET  f   
MARGOT  f   
MARGUERITE  f   
MARION (1)  f   
MARTA  f   
MARTHA  f   
MARY  f   
MATHILDE  f   
MATILDA  f   
MAUD  f   
MELANIE  f   
MILDRED  f   
MIRABELLE  f   
MIRANDA  f   
NADINE  f   
NAOMI (1)  f   
NATALIE  f   
NOËLLE  f   
NOÉMIE  f   
NOLWENN  f   
OCTAVIA  f   
ODETTE  f   
ODILIA  f   
OLIVE  f   
OPHELIA  f   
PEARL  f   
PENELOPE  f   
PHOEBE  f   
RACHEL  f   
RAMONA  f  nn Mo 
ROSALIE  f   
ROSALIND  f   
ROSEMONDE  f   
SERENA  f   
SOPHIA  f   
SOPHIE  f   
SUMMER  f   
SUSANNA  f   
TABITHA  f   
TATIANA  f   
VALERIE  f   
VANESSA  f   
VERONICA  f   
VÉRONIQUE  f   
VICTORIA  f   
VIOLA  f   
VIVIENNE  f   
WINIFRED  f  nn Winnie