sambchop's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 106 names on sambchop's personal name list "Favourites (f)".
Name M/F Comment Rating
ADELAIDE   f  nn Ada 
ANGELICA   f   
ANNELIESE   f   
ARIADNE   f   
ARIELLE   f   
AURELIA   f   
BEATRICE   f  nn Triss 
BERNADETTE   f   
BIANCA   f   
BRIAR   f   
CAROLINE   f   
CATHERINE   f  nn Kitty 
CECILIA   f   
CECILY   f   
CELIA   f   
CHARITY   f   
CHARLOTTE   f   
CHRISTINE   f   
CLAIRE   f   
CLARA   f   
CLARISSA   f   
CLEMENTINE   f   
CORALIE   f   
CORDELIA   f   
DAPHNE   f   
DOROTHEA   f  nn Dottie 
DULCIE   f   
ELEANOR   f   
ELISABETH   f   
ELIZABETH   f   
ELOISE   f   
EMMANUELLE   f   
ESTELLA   f   
EVA   f   
FELICITY   f   
FLORENCE   f   
FRANCES   f   
FRANCESCA   f   
GENEVIEVE   f  nn Evie 
GEORGINA   f   
GISELLE   f   
HAZEL   f   
HELENA   f   
HENRIETTA   f   
HERMIONE   f   
IMOGEN   f   
INÈS   f   
INGRID   f   
IRENE   f   
IRIS   f   
ISABELLA   f   
JANE   f   
JEMIMA   f   
JILLIAN   f   
JOSEPHINE   f   
JULIA   f   
JULIANA   f   
JULIETTE   f   
LAETITIA   f   
LAURA   f   
LEONIE   f   
LETITIA   f  nn Lettie 
LILIANA   f   
LILLIAN   f   
LORELEI   f   
LOUISA   f   
LOUISE   f   
LYDIA   f   
MADELEINE   f   
MAËLLE   f   
MARGARET   f   
MARGOT   f   
MARGUERITE   f   
MARION (1)   f   
MARTHA   f   
MARY   f   
MATHILDE   f   
MATILDA   f   
MAUD   f   
MELANIE   f   
MIRANDA   f   
NAOMI (1)   f   
NATALIE   f   
OCTAVIA   f   
ODETTE   f   
ODILIA   f   
OLIVE   f   
OPHELIA   f   
PATRICIA   f   
PAULINA   f   
PEARL   f   
PENELOPE   f   
PHOEBE   f   
RACHEL   f   
RAMONA   f   
REGINA   f   
ROSALIND   f   
SERENA   f   
SOPHIA   f   
SOPHIE   f   
TABITHA   f   
TATIANA   f   
VALERIE   f   
VICTORIA   f   
VIOLA   f   
VIVIENNE   f