sambchop's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 104 names on sambchop's personal name list "Favourites (f)".
Name M/F Comment Rating
ADELAIDE  f   
ALEXANDRA  f   
ALEXANDRINE  f   
ALIX  f   
ANGELICA  f   
ANNABELLE  f   
ANNELIESE  f   
ARIADNE  f   
AURELIA  f   
BEATRICE  f   
BERNADETTE  f   
BIANCA  f   
BRIAR  f   
CARLOTTA  f   
CAROLINE  f   
CATHERINE  f  nn Kitty 
CECILIA  f   
CECILY  f   
CHARLOTTE  f   
CHRISTINE  f   
CLAIRE  f   
CLARA  f   
CLARICE  f   
CLARISSA  f   
CLEMENCE  f   
CLEMENTINE  f   
CORALIE  f   
DAPHNE  f   
DOLORES  f   
DOROTHEA  f  nn Dottie 
DULCIE  f   
EDITH  f   
ELENA  f   
ELOISE  f   
EMMA  f   
EMMANUELLE  f   
ESTELLA  f   
EVA  f   
EVE  f   
FELICITY  f  nn Fliss 
FLORA  f   
FLORABEL  f   
FLORENCE  f   
FRANCES  f   
FRANCESCA  f   
GENEVA  f   
GENEVIEVE  f  nn Evie 
GEORGIANA  f   
GEORGINA  f   
HARRIET  f   
HENRIETTA  f   
HORTENSE  f   
HORTENSIA  f   
ISABELLA  f   
JACOBA  f   
JACQUELINE  f   
JANE  f   
JEMIMA  f   
JILLIAN  f   
JOANNA  f   
JULIA  f   
JULIANA  f   
JULIETTE  f   
KIMBERLY  f   
LAURA  f   
LEONA  f   
LEONIE  f   
LILIANA  f   
LILLIAN  f   
LORELEI  f   
LOUISE  f   
LOURDES  f   
LUCIA  f   
LYDIA  f   
MADELEINE  f   
MAËLLE  f   
MARGARET  f   
MARGERY  f   
MARGOT  f   
MARGUERITE  f   
MARION (1)  f   
MARJORIE  f   
MATHILDE  f   
MIRANDA  f   
NOËLLE  f   
NOÉMIE  f   
OLIVE  f   
OPHELIA  f   
PENELOPE  f  nn Nellie 
RACHEL  f   
RAMONA  f  nn Mo 
ROSALIE  f   
ROSALIND  f   
SERENA  f   
SOPHIE  f   
SUSANNA  f   
TABITHA  f   
VALERIE  f   
VERONICA  f   
VÉRONIQUE  f   
VICTORIA  f   
VIOLA  f   
VIVIENNE  f   
YVONNE  f