View Name

See:

IVO (1)   m   German, Dutch, Italian, Portuguese, Czech, Ancient Germanic
IVO (2)   m   Bulgarian, Serbian, Croatian, Macedonian