knitastick's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 132 names on knitastick's personal name list.
Name M/F Comment Rating
ADELAIDE  f   
ALICE  f   
ARDEN  m & f   
ASTRID  f   
ATTICUS  m   
AUGUST  m   
AUGUSTA  f   
AURORA  f   
BEDIVERE  m   
BELLE  f   
BRIA  f   
BRYNMOR  m   
BRYONY  f   
CARYS  f   
CELANDINE  f   
CERIDWEN  f   
CHARLOTTE  f   
CILLIAN  m   
CLAIRE  f   
CORMAC  m   
CRESSIDA  f   
DALISAY  f   
DARCY  m   
DELILAH  f   
DENVER  m   
DIANA  f   
EASTON  m   
EDEN  f & m   
EDISON  m   
EDMUND  m   
EIRLYS  f   
ELINOR  f   
ELISEDD  m   
ELIZABETH  f   
ELLIS (2)  m   
ELOWEN  f   
ÉOWYN  f   
EVA  f   
EVANGELINE  f   
EVARISTO  m   
FINLEY  m & f   
FÍONA  f   
FLETCHER  m   
GABRIEL  m   
GALADRIEL  f   
GALAHAD  m   
GALEN  m   
GEORGIA  f   
GIDEON  m   
GLENDA  f   
GLORY  f   
GREY  m & f   
GUINEVERE  f   
GWENDA  f   
GWILLYM  m   
HADLEY  f   
HARRISON  m   
IRELAND  f   
JASMINE  f   
JOEL  m   
JONAH  m   
JORDAN  m   
JOY  f   
JULIET  f   
KENYA  f   
KILLIAN  m   
KINBOROUGH  f   
KIRK  m   
LARK  f   
LAURA  f  Pronounced La-rah 
LAVENDER  f   
LEILANI  f & m   
LEVI  m   
LÍADAN  f  Pronounced Lee-uh-din 
LILAINE  f   
LILY  f   
LLEWELLYN  m   
LOWRI  f  Pronouced Low-ree 
LUCY  f   
MAIRÉAD  f   
MALACHI  m   
MARGAUX  f   
MARIETTA  f   
MEADOW  f   
MEAVE  f   
MIREILLE  f   
MOIRA  f   
MONTGOMERY  m   
NEVA  f   
NIGEL  m   
OLIVER  m   
OPHELIA  f   
PERRINE  f   
PETER  m   
POPPY  f   
PRIYA  f   
REMIGIO  m   
RHETT  m   
RHIANNON  f   
RHODRI  m   
RHYS  m   
RILEY  m   
RIORDAN  m   
RIVER  m & f   
RONEN  m   
ROSALIND  f   
ROSE  f   
RUAIRI  m   
RUBY  f   
SACHEVERELL  m   
SAGE  f   
SANTIAGO  m  nn- Tiago 
SAPPHIRE  f   
SCARLETT  f   
SCHEHERAZADE  f   
SEBASTIAN  m   
SHAILI  f   
SUSANNA  f   
SYMPHONY  f   
TALFRYN  m   
TALIESIN  m   
TALLULAH  f   
THEODORE  m   
VERCINGETORIX  m  Pronounced Ver-sin-jet-or-rix 
VIOLETTA  f   
VIVIENNE  f   
WILLIAM  m   
WILLOW  f   
ZAIRE  m   
ZANDA  f   
ZORAIDA  f   
ZULEIKA  f