Madyson's Personal Name List


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 492 names on Madyson's personal name list "Hoarded Names".
Name M/F Comment Rating
ADDISON   m   
ADELA   f   
ADELINA   f   
ADONIJAH   m   
ADRIAN   m   
ADRIEL   m   
ADRIENNE   f   
AGLAIA   f   
AGLAYA   f   
AGNESSA   f  "Nest" 
AINA (1)   f   
ALARIC   m   
ALBAN   m  "Alby" 
ALETA   f   
ALISTAIR   m   
ALIZARIN   f & m   
ALLEGRIA   f   
AMBROSIA   f   
AMIKA   f   
ANAHERA   f   
ANEMONE   f  Anne-Aymone (?) 
ANJALI   f   
ANNA   f  Anna-Corinne 
ANNICK   f   
ANNIE   f   
ANOUK   f   
ANSHEL   m   
ANTHEA   f   
ANTIGONE   f   
ANWEN   f   
APOLENA   f   
APOLLINE   f   
APPHIA   f   
ARACELI   f   
ARAMINTA   f   
ARDATH   f   
ARISTON   m   
AROHA   f   
ARUZHAN   f   
ARYEH   m   
ASA   m   
ATALANTA   f   
ATHENA   f  "Thea" 
AUBERON   m   
AURÉLIEN   m   
AUSTER   m   
AVELINE   f   
AVERILL   m   
AVIGAIL   f   
AVIVA   f   
AYALA   f   
AYLİN   f   
AZALEA   f   
AZEL   m   
BABETTE   f   
BAHAR   f   
BAILEY   m   
BARA   f   
BARIŞ   m   
BASIA (1)   f   
BASIL (1)   m   
BASILE   m   
BAYRAM   m   
BELÉN   f   
BELINDA   f   
BENCE   m   
BENEDETTA   f   
BERENICE   f   
BERNICE   f   
BERTRAM   m   
BETONY   f   
BETSAN   f   
BETSY   f   
BIBIANA   f   
BILLIE   f   
BIRCH   m   
BLAIR   m   
BLUMA   f   
BONNIE   f   
BRAITH   m   
BRAM   m   
BRAN (1)   m   
BRANIMIR   m   
BRANNON   m   
BREIXO   m   
BRIALLEN   f   
BROEN   m   
BROOKS   m   
CALDER   m   
CALISTA   f   
CALLIOPE   f   
CALPURNIA   f   
CALVIN   m   
CAMELLIA   f   
CANYON   m   
CAREY   m   
CARMELA   f   
CARWYN   m   
CARYS   f   
CELESTE   f   
CELIA   f   
CERIDWEN   f   
CERISE   f   
CHANNARY   f   
CHIARA   f   
CHRISTIAN   m   
CHRISTMAS   f & m  MN only 
CICELY   f   
CIEL   f   
CIRCE   f   
CITLALI   f   
CLARITY   f   
CLEA   f   
CLEMENT   m   
COLETTE   f   
CORALIE   f   
CORDELIA   f  "Codie" 
CORENTIN   m   
CORETTA   f   
CORIN   m   
CORMAC   m   
COSETTE   f   
CYAN   m  "Cy" 
CYPRIAN   m   
CYRUS   m   
DAHLIA   f   
DAISY   f   
DAMIANA   f   
DAMON   m   
DARIAN   f & m   
DEIRDRE   f   
DELANO   m   
DESTA   f   
DEVEREUX   m   
DEVRİM   m   
DIXIE   f   
DOMINIQUE   f  "Mini" 
DORIAN   m   
EASTER   f   
EBBA (2)   f   
EBONY   f   
EDELMIRA   f   
EIRWEN   f   
ELETTRA   f   
ELIOR   m   
ELSABETH   f   
ELSPET   f   
EMMERICH   m   
ENDER   m   
ENDYMION   m   
ENDZELA   f   
ENZO   m   
EPONA   f   
ESAU   m   
ESCHER   m   
ESELD   f   
ESTELLE   f   
EULALIE   f  "Lolly" 
EVADNE   f  "Eve" 
EVANTHE   f   
ÉVARISTE   m   
EVELIEN   f   
EVERILD   f   
EVETTE   f   
EVONNE   f   
EVREN   m  "Ren" 
EWAN   m   
FARIHA   f   
FAWN   f   
FEIVEL   m   
FELINA   f   
FERAY   f   
FIERA   f   
FINCH   m & f   
FINNEGAN   m   
FINTAN   m   
FLITA   f   
FRIDA   f   
GALE (2)   m   
GALEN   m   
GAVRIL   m   
GEMMA   f   
GENEVIEVE   f   
GEORGIA   f   
GIDEON   m   
GLORIA   f   
GORAN   m   
GRESHAM   m   
GWYNETH   f   
HALE   m   
HANAN (1)   m   
HANNIBAL   m   
HARRIET   f   
HARTLEY   m   
HARVEST   f & m   
HAWLEY   m   
HERSILIA   f   
HESTIA   f   
HOLDEN   m   
HÜLYA   f   
HYPATIA   f   
IAGAN   m   
IDAN   m   
INANNA   f   
IRATI   f   
IRINA   f   
IRVING   m   
ISAAC   m   
ISABELLINE   f   
ISCAH   f   
ISIS   f   
ISMENE   f   
ISRA   f   
IVORY   f   
IVY   f   
JAIR   m   
JAMES   m   
JEANETTE   f   
JEHONA   f   
JEMIMA   f   
JEUNESSE   f   
JINAN   m & f   
JOHNA   f   
JONAH   m   
JONATHAN   m   
JORAM   m   
JORDAN   m & f   
JORDANA   f   
JORY   m   
JOTHAM   m   
JOVE   m   
JULY   f   
KAOLIN   m   
KATRIN   f   
KEMP   m   
KESHET   f   
KESTER   m   
KIMBALL   m   
KINNERET   f   
KIPLING   m   
KIRAN   m   
KIRKE   f   
KIRSI   f   
KISTIÑE   f   
KORALO   m   
KORAY   m   
KYLE   f   
LAELIA   f   
LALITA   f  "Lolly" 
LAURENCE (1)   m   
LAYNE   m   
LEANDER   m   
LEDA   f   
LEELO   f   
LELAND   m   
LEONIE   f   
LERATO   f   
LIBITINA   f   
LILIBET   f   
LILLEMOR   f   
LILOU   f   
LINDITA   f   
LINK   m   
LINNAEA   f   
LINNET   f   
LIORIT   f   
LIR   m   
LIV (2)   f   
LOÏC   m   
LOREN   m   
LORNE   m   
LUCETTE   f   
LUCIENNE   f   
LUCILLE   f  "Lucie" 
LUCINA   f   
LUCITA   f   
LUELLA   f   
LUJAYN   f   
LUNETE   f   
LUSINE   f   
LYDIA   f   
MADOC   m   
MAGALI   f   
MAIALEN   f   
MALONE   m   
MARAM   f & m   
MARIEL   f   
MARIETTA   f   
MARIS   f   
MARJANI   f   
MARJOLAINE   f   
MARNIX   m   
MARSAILI   f   
MARYAM   f   
MARYVONNE   f   
MATEA   f   
MAURICE   m   
MAVIS   f   
MAVOURNEEN   f   
MAYIM   m   
MELANTHA   f   
MELIORA   f   
MELODY   f   
MEREDITH   f   
MERETE   f   
MERITXELL   f   
METOPE   f   
MICHELINE   f   
MIELA   f   
MINKE   f   
MIREN   f   
MIREYA   f   
MOA   f   
MOEMA   f   
MOGENS   m   
MONTAGUE   m   
MORGAN (1)   m   
MORLEY   m   
MUNRO   m   
MURRAY   m   
MYLÈNE   f   
NADINE   f   
NAHUM   m   
NAIDA   f   
NANCY   f   
NANETTE   f   
NASRIN   f   
NAVA   f   
NAYELI   f   
NENSI   f   
NERISSA   f   
NESKE   f   
NESSA (2)   f   
NEST   f   
NEVILLE   m   
NIZHONI   f   
NNENNE   f   
NOA (1)   f   
NOLA   f   
NONIE   f   
NURAY   f   
NYX   f   
ODESSA   f   
ODIN   m   
OLIVE   f  "Liv" 
OLIVETTE   f   
OLIVINE   f   
OLYMPIA   f   
OONA   f   
ORABELA   f   
OREN   m   
OWEN (1)   m   
PARISA   f   
PENN   m   
PÉPIN   m   
PERDITA   f   
PEREGRINE   m   
PERONEL   f   
PERSINETTE   f   
PERUN   m   
PHERICK   m   
PHILOMEL   f   
PHILOMENA   f   
PHILOMÈNE   f   
PHRIXUS   m   
PIRAN   m   
POLLUX   m  "Lux" 
POLLYANNA   f   
POLYMNIA   f   
POMELINE   f   
POMONA   f   
PORTIA   f   
POSEIDON   m   
POSY   f   
PRAIRIE   f   
PRENTICE   m   
PRIMROSE   f   
PRISCILLA   f   
PTOLEMY   m   
QUIDEL   m   
QUINLAN   m   
RABI'A   f   
RAVENNA   f   
RAVI   m   
RAYEN   f   
RAZIELA   f   
REECE   m   
REED   f   
REVERIE   f   
REX   m   
RHIAN   f   
RIDLEY   m   
RIGBY   m   
RIORDAN   m   
ROLAND   m   
ROLLO   m   
RONA (1)   f   
RORY   m   
ROSABEL   f   
ROSALIND   f   
ROSALINE   f   
ROSANA   f   
ROSEMARY   f  "Romy" 
ROZENN   f   
SABELA   f   
SAGE   m & f   
SALEM   m & f   
SAMUELA   f   
SANAA   f   
SANDRINE   f   
SASKIA   f   
SEBASTIAN   m   
SEDNA   f   
SELAH   f   
SELENE   f   
SELWYN   m   
SEREN   f   
SHELBY   f & m   
SHEPHERD   m   
SHIRIN   f   
SHOSHANA   f   
SIGRID   f   
SILAS   m   
SIMEON   m   
SIMON   m   
SINJIN   m   
SLOANE   f   
SOLARA   f   
SOLÈNE   f   
SOLLY   m   
SOMERLED   m  "Somer" 
SONATA   f   
SPRITA   f   
STELARA   f   
SUNNIVA   f   
SUNNY   f   
SUVI   f   
SWITHIN   m   
TAISIYA   f   
TANIS   f   
TANITH   f   
TASGALL   m   
TATIENNE   f   
TEGWEN   f   
TENZIN   m   
TESNI   f   
THALES   m   
THEIA   f   
THEIRN   m   
THERON   m   
THORA   f   
TIELO   m   
TIÉN   f   
TIGRIS   f   
TIRIAQ   m   
TOMASA   f   
TORIN   m   
TRISTAN   m   
TURAL   m   
TURLOUGH   m   
UDO (2)   f & m   
UMBRIEL   m   
UNDINE   f   
URIAH   m   
VALESKA   f   
VEGA   f   
VÉRÈNE   f   
VIATRIX   f   
VIGGO   m   
VIOLA   f   
VIVIAN   f & m   
VIVIENNE   f   
WARREN   m   
WENDY   f   
WHITLEY   f & m   
WIELAND   m   
WINTER   f & m   
WINTON   m   
XENA   f   
ZALA   f   
ZARIA   f   
ZELDA (2)   f   
ZELMA   f   
ZÉPHYRINE   f   
ZEV   m   
ZIMRI   m   
ZOLA (2)   f   
ZORA   f   
ZORAN   m   
ZOSIME   f   
ZURI   f   
ZURIEL   m