elevator's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 89 names on elevator's personal name list.
Name M/F Rating
ADA   f
ADELAIDE   f
ALEXANDER   m
ALEXANDRIA   f
ALPHONSE   m
AMALIA   f
ARCHER   m
ARIA   f
ARIADNE   f
ARIELLE   f
AUDREY   f
AZALEA   f
BEATRIX   f
CAMILLA   f
CAMILLE   f
CARA   f
CATHERINE   f
CECILIA   f
CIARÁN   m
CLAIRE   f
CLARK   m
CLAUDIA   f
CONRAD   m
CYRUS   m
EDMUND   m
ELENA   f
ELINOR   f
ELLERY   f
ELLIE   f
ELYSIA   f
EVELYN   f
FERDINAND   m
FREYA   f
GIDEON   m
IRIS   f
ISAAC   m
ISABEAU   f
ISOLDE   f
IVAN   m
IVY   f
JADE   f
JAMES   m
JOSEPHINE   f
JULIET   f
LEAH   f
LENORE   f
LEO   m
LEON   m
LINNÉA   f
LUKAS   m
LUKE   m
LYDIA   f
LYRA   f
MADELINE   f
MAGNOLIA   f
MALACHY   m
MALCOLM   m
MARCELINE   f
MARCO   m
MARCUS   m
MAUDE   f
MAXINE   f
MAXWELL   m
MILES   m
MINA (1)   f
MIRA (2)   f
MORGAN (1)   m & f
NICHOLAS   m
NINA (1)   f
NOEL   m & f
PEREGRINE   m
PETRA   f
ROWAN   m & f
SASHA   f
SELAH   f
SERAPHINA   f
SÉRAPHINE   f
SILAS   m
SIMON   m
SORAYA   f
TAMSIN   f
TARQUIN   m
THALIA   f
THEA   f
VICTORIA   f
VIOLET   f
VIVIENNE   f
WINIFRED   f
ZELDA (2)   f