elevator's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 101 names on elevator's personal name list.
Name M/F Rating
ADA   f
ADELAIDE   f
ALEXANDER   m
ALEXANDRIA   f
ALMA   f
ALPHONSE   m
AMABEL   f
AMALIA   f
ANNA   f
ANNABEL   f
ARIADNE   f
ARIELLE   f
AZALEA   f
BEATRIX   f
BRIGHID   f
CAMILLA   f
CAMILLE   f
CARA   f
CASPIAN   m
CATHERINE   f
CIARÁN   m
CLAIRE   f
CONRAD   m
CORDELIA   f
EDMUND   m
ELENA   f
ELINOR   f
ELIZABETH   f
ELLE   f
ELLERY   f
ELLIE   f
ELLY   f
ELYSIA   f
EVA   f
EVELYN   f
EVREN   m
FERDINAND   m
FREYA   f
GIDEON   m
IRIS   f
ISAAC   m
ISABEAU   f
ISABEL   f
ISADORA   f
ISOBEL   f
ISOLDE   f
IVAN   m
IVY   f
JAMES   m
JOSEPHINE   f
JULIET   f
LEAH   f
LENORE   f
LEO   m
LEON   m
LINNÉA   f
LUKAS   m
LUKE   m
LYDIA   f
LYRA   f
MADELEINE   f
MADELINE   f
MAGNOLIA   f
MAIA (3)   f
MALCOLM   m
MARCELINE   f
MARCO   m
MARCUS   m
MAYA (2)   f
MINA (1)   f
MIRA (2)   f
MORGAN (1)   m & f
NINA (1)   f
NOAH (1)   m
PEREGRINE   m
PETRA   f
PROSPER   m
SAFFRON   f
SASHA   f
SELAH   f
SERAPHINA   f
SÉRAPHINE   f
SEREN   f
SILAS   m
SIMON   m
SKYE   f
SOPHRONIA   f
SORAYA   f
SORCHA   f
STERLING   m
TAMSIN   f
TARQUIN   m
THALIA   f
THEODORE   m
VICTORIA   f
VIOLET   f
VIVIENNE   f
WINIFRED   f
WINTER   f
XAVIER   m
ZELDA (2)   f