View Names: Michael

Michael matched 2 names.

MICHAEL   m   English, German, Swedish, Norwegian, Danish, Dutch, Czech, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek
MICHAËL   m   Dutch, French