JesikaJayne's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 110 names on JesikaJayne's personal name list.
Name M/F Rating
ADELAIDE   f
AIDEN   m
ALEXANDER   m
ALEXANDRA   f
ALEXEY   m
ALEXIS   f
ALINE   f
ANASTASIA   f
ANNELIESE   f
ANNETTE   f
ANYA   f
ARAMINTA   f
AUDREY   f
AUGUSTA   f
BAILEY   m & f
BÉBINN   f
BELLE   f
BENJAMIN   m
BREANNE   f
BRENT   m
BRIANNE   f
CALEB   m
CALLIE   f
CECILIA   f
CECILY   f
CHARLOTTE   f
CHRISTOPHER   m
CORA   f
CRUZ   m
DAVID   m
EDIE   f
EIRA (1)   f
EKATERINA   f
ELEANOR   f
ELIAS   m
ELISABETH   f
ELIZABETH   f
ELLIOT   m
EMMA   f
ETTA   f
EUPHEMIA   f
FAYE   f
FELICITY   f
FIONA   f
GRACE   f
HADASSAH   f
HAZEL   f
HENRIETTA   f
HENRY   m
IO   f
IONE   f
ISLA   f
JACOB   m
JANE   f
JEMIMA   f
JILLIAN   f
JOHANNA   f
JOHN   m
JORDAN   m & f
JULIAN   m
JUSTINE   f
KATHARINE   f
KENDAL   m
KENDALL   f
KERENSA   f
KIERAN   m
KIMBERLY   f
KRISTEN (2)   f
LAUREN   f & m
LAYLA   f
LILA (1)   f
LIZA   f
LYLE   m
MADELEINE   f
MARIANNA   f
MARION (1)   f
MASON   m
MATTEO   m
MORGAN (1)   m
NATALIE   f
NATHAN   m
NATHANIEL   m
NIAMH   f
ODESSA   f
OLIVER   m
OLIVIA   f
PEARL   f
PERSEPHONE   f
RUE   f
RUTH (1)   f
RYAN   m
SARA   f
SASHA   m & f
SHREYA   f
SOPHIA   f
SOPHIE   f
SUSANNAH   f
SVEN   m
TESS   f
THERESA   f
TRISTAN   m
TYLER   m
VALENCIA   f
VALENTINA   f
VAUGHN   m
VIOLET   f
WARREN   m
WILLA   f
WILLIAM   m
ZARA (1)   f