Gender Masculine

Meaning & History

Latin form of Julian.

Related Names

Feminine FormsIuliana, Juliana
Other Languages & CulturesJulen(Basque) Yulian(Bulgarian) Julià(Catalan) Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan(English) Julien(French) Xián, Xiao(Galician) Julian, Lian(German) Giuliano(Italian) Julian, Julek(Polish) Juliano(Portuguese) Iulian(Romanian) Yulian(Russian) Julián(Spanish)

Categories

Entry updated December 7, 2022